LPF

Quality Assurance

 • Tekun dan istiqomah dalam beribadah.
 • Berbakti kepada orang tua dan hormat kepada guru.
 • Sayang kepada yang lebih muda/sesama dan hormat kepada yang lebih tua.
 • Senang membaca
 • Peduli
 • Disiplin
 • Percaya Diri
 • Tuntas belajar (mastery learning)
 • Hafal beberapa ayat Al Quran dan
  Hadist
 • Tartil membaca Al Quran
 • Mampu berkomunikasi efektif (lisan dan tulisan)
 • Berketerampilan-berkesamaptaan
 • Memiliki Semangat Juang Tinggi