Lembaga Pendidikan Al Falah

Standar Lulusan (Seven B )

  1. Beraqidah mantap
  2. Beribadah tekun dan istiqomah
  3. Berbuat baik kepada orang tua, sesama, dan lingkungan
  4. Bersemangat juang dan bersemangat kebangsaan
  5. Berprestasi akademik dan non-akademik
  6. Berketrampilan dan berkesamaptaan
  7. Berkecakapan hidup dan berwawasan global